Hírlevél feliratkozás

Küldd el az e-mail címedet, hogy kapcsolatban maradhass velünk!

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a tanninclothing.com (Nádasi András e.v.) mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a megrendelése véglegesítése előtt megismerte a jelen ÁSZF rendelkezéseit és annak minden pontjával egyetért. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A szerződés nyelve: magyar.

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Honlapunk:

A Szolgáltató adatai és elérhetősége

Cégnév: Nádasi András e.v.
Székhely: 1115. Budapest, Fraknó u. 14/A 7/23, HUNGARY
Adószám: 48168595-1-43
Képviselő: Nádasi András
Telefonszám: +36 30 870 1692
E-mail: hello@tanninclothing.com

Adatkezelés

A személyes adatokat a megrendelés teljesítése érdekében feldolgozzuk, annak kezelését részletesen bemutatjuk Adatvédelmi Tájékoztatónkban: